Konkurs za idejno rešenje gondole Brzeće – Mali Karaman

BS
By BS децембар 24, 2020 00:28

 

Stare instalacije dvosed žičara Bela reka 1 i Bela reka 2 biće demontirane na duž nihove trase gradi se nova kabinska gondola koja će biti produžena do vrha Mali karaman.

Poslednjeg dana ove  godine, 31.12.2019, Javno preduzeće Skijališta Srbije je objavilo konkurs za Javnu nabavku čiji je predmet izrada tehničke  dokumentacije za nove projekte, i to – izrada idejnog rešenja za isklopivu kabinsku, ugaonu žičaru-gondolu Bela reka – Mali Karaman na Kopaoniku, u opštini Brus, sa pratećim objektima, pratećom ski stazom i poligonom na izlaznoj stanici.

Cilj projekta izgradnje gondole je da se boljim povezivanjem naselja Brzeće u sistem javnog skijališta, omogući razvoj ovog sektora skijališta, turizma u naselju Brzeće i smanji saobraćajno opterećenje centra Kopaonika, kao i da se u Ski centru realizuje nov, atraktivan sadržaj i omogući skijanje na lokaciji Bela reka.

Izrada tehničke dokumentacije obuhvata izradu idejnog rešenja žičare-gondole Bela reka-Mali Karaman na Kopaoniku, opština Brus, sa pratećim sadržajima:

 1. idejno rešenje isklopive kabinske, ugaone žičare-gondole Bela reka- Mali Karaman na Kopaoniku, opština Brus, sa kabinama za 10 osoba;
 2. izrada idejnih rešenja za dve stanice i dve međustanice, sa pratećim objektima,
 3. idejno rešenje za prateću ski stazu;
 4. idejno rešenje za uređenje poligona na izlaznoj stanici;
 5. idejna rešenja uređenja prostora u neposrednoj blizini gondole sa uklapanjem svih postojećih objekata i planiranih sadržaja.

Opis trase žičare
Nova žičara treba da poveže centar Brzeća i plato na izlazu žičare Mali Karaman na Kopaoniku. Trasa ove linije žičare je definisana tako da maksimalno prati trase postojećih žičara Bela reka 1 i Bela reka 2 (koje se uklanjaju) do izlazne stanice žičare Bela reka 2, a odatle pravo do platoa na lokaciji Mali Karaman. Žičara je ugaona, sa dve dvostrane međustanice: Struga (na izlaznoj stanici postojeće žičare Bela reka 1) i FIS poligon (na izlazu postojeće žičare Bela reka 2). Polazna stanica žičare u Beloj reci je u građevinskom području naselja Brzeće (na ivici područja), a najveći deo trase i izlazna stanica na Malom Karamanu su na teritoriji Nacionalnog parka Kopaonik.

Tehničke karakteristike na trasi žičare:

 • trasa Brzeće/Bela reka – Struga – FIS poligon – Mali Karaman, po trasama postojećih žičara Bela reka 1 i Bela reka 2 koje se uklanjaju;
 • polazna stanica Brzeće/Bela reka (1073,6 m/nv) – zatezna i povratna oprema;
 • ugaona međustanica Struga (a=4º 49′ 57“, 1352 m/nv) – dvostrana stanica za ukrcavanje i iskrcavanje;
 • ugaona  međustanica  FIS  poligon  (a=18º 50′ 26“,  1862 m/nv)  –  dvostrana stanica za ukrcavanje i iskrcavanje
 • izlazna stanica Mali Karaman (1918 m/nv) – pogonska oprema
 • ukrštanje sa planiranom žičarom Struga (1268 m/nv).

Osnovne karakteristike instalacije:

 • jednoužetna, razdvojiva žičara, sa zatvorenim kabinama kapaciteta po 10 putnika;
 • horizontalna dužina: oko 3.745m;
 • visinska razlika ukrcavanje – iskrcavanje: oko 844m;
 • kapacitet: inicijalni 1.600, maksimalni 2.400 putnika/sat;
 • brzina užeta 0-6 m/s;
 • brzina užeta u slučaju nužde 0 – 1,0 m/sec
 • vučna strana 100% kapacitet;
 • silazna strana 100% kapacitet;
 • dve dvostrane međustanice sa ukrcavanjem i iskrcavanjem;
 • broj stubova:  orijentaciono 26 kom;
 • glavni pogon – električni, direktni;
 • snaga glavnog motora 1350kW;
 • pogon u nužnim slučajevima, dizel-hidraulični;
 • snaga pogona za nužne slučajeve, 300 kW;
 • 70 do 112 kompletnih kabina sa uređajima za ovešenje;
 • garaža kabina uz međustanicu Fis poligon (izlazna stanica Bela reka 2);
 • automatski sistem za garažiranje kabina u stanicama.

Ostali tehnički elementi žičare:

 • širina koridora žičara 24 m (min. 18 m);
 • signalni komunikacioni kabl – sredinom linije na samonosećem kablu;
 • smer okretanja – smer kazaljke na satu;
 • brzina kretanja kabina kroz stanice – 0,3 – 0,5 m/sec;
 • vremenski interval otvorenih vrata kabine u stanicama – 30 sec;
 • minimalna visina donje ivice kabine iznad terena, iznad niže žičare i iznad drugih vazdušnih vodova 3m;
 • kabine sa osvetljenjem, grejanjem i multimedijima, sa mogućnošću za transport skija, snouborda i planinskih bicikla;
 • stubovi  žičara  –  cevasti  profil,  temeljne  stope  10/10m,  dubina  min.  3m, zavisno od geomehanike tla;
 • snaga napajanja okretnih stanica 50 kW;
 • snaga napajanja međustanica 50 kW;
 • rezerva obrtnog momenta 15%;
 • prečnici koturnih baterija 460/420 mm;
 • prečnici pogonskog i okretnog točka 4,9 m;
 • maksimalna brzina vetra za rad žičare 70 km/h;
 • evakuacija u skladu sa ES normama;
 • garaža za kabine – isprojektovati garažu za prijem maksimalnog broja kabina, kao i prostor za rezervne delove, potrošni materijal, opremu za evakuaciju i radionicu);
 • tip garaže za kabine – automatska sa zatvorenom petljom kretanja kabina; sadrži: komplet šina i pokretnih elemenata za potpuno automatsko ubacivanje i izbacivanje  kabina, kompletnu platformu za servis kabina i kompletnu traku-rampu za spajanje stanice i garaže – kosa rampa sa duplom transportnom trakom.

Napomena – navedeni tehnički podaci su dati na osnovu Generalnog projekta; dozvoljena su odstupanja kroz izradu idejnog rešenja, uz saglasnost Naručioca. Treba definisati tačan broj stubnih mesta, u odnosu na usvojeno rešenje stanica i objekata na trasi. Na mestima budućih nosećih stubova žičare predvideti, ukoliko je potrebno, zaštitu stubova od nanosa, jaruženja i dr.

Posebni delovi objekta na trasi obuhvataju sledeće:

 • Polazna stanica sa pratećim objektom; prostor koji zauzima instalacija je oko 400-450m2, ostali prostor organizovati u objektu P+Pk/ P+1, sa prostorom za operatera, prodaju karata i trafo stanicom, orijentacione površine u osnovi 150-200 m2, a u drugoj fazi objekat u osnovi orijentaciono 400 m2, sa ski restoranom sa terasom, administrativnim prostorijama, skijašnicom (garderoba za skijaše, najam i servis ski-opreme, prodaja opreme, sanitarni čvor i dr.), i dr. potrebni sadržaji u funkciji pružanja usluga skijašima.
 • Dvostrana međustanica „Struga“ (izlaz „Bela reka 1“), instalacija međustanice sa kućicom za operatera, orijentaciona površina instalacije stanice 380 m².
 • Dvostrana ugaona međustanica „FIS poligon“ (izlaz „Bela reka 2“), instalacija međustanice sa garažom za kabine; orijentaciona površina instalacije stanice 450 m². U okviru projektovanja međustanice Fis poligon (izlazna stanica postojeće žičare Bela reka 2) i povezivanja stanice sa ski stazama, neophodno je projektom obuhvatiti i uklapanje postojećeg objekta, odnosno rekonstrukciju/izmeštanje postojeće trafostanice na predmetnoj lokaciji.
 • Izlazna stanica sa pratećim objektom ski restorana i dečijeg sankališta/ski škole; prostor za instalaciju stanice je okvirno 400m2, objekat restorana oko 220m², pristup objektu, uređenje prostora i pripadajuća terasa površine oko 500m². Potrebno je uklopiti ove sadržaje u jedinstven objekat, tako da se restoran i terasa neposredno povežu sa planiranim poligonom; definisati pozicije i kretanja tako da se funkcionalno na najpovoljniji način sa postojećim instalacijama, objektima i stazama u okviru skijališta.

Ski staza
Predmetna ski staza je predviđena Prostornim planom područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik. Staza počinje u gornjoj zoni postojeće ski staze Bela reka, odvaja se južno, trasirati je tako da se obezbedi blaži nagib u odnosu na deonicu postojeće staze a sve do uliva kod prve međustanice. Ski staza je dužine oko 950m, širine 30-50m, zavisno od uslova terena.

Sagledati osnovne karakteristike terena (nagibe, vodotoke, stenske komplekse, pokrivenost šumom i sl.) i izabrati najpovoljniju trasu, sa najmanje građevinskih radova i narušavanja terena i najpovoljnijih, ujednačenih nagiba. Sagledati morfologiju terena i predvideti kanale za odvođenje i dreniranje vode. Na mestima gde nema prirodnog šumskog pojasa predvideti kao zaštitu od vetra i navejavanja izradu drvenih snegobrana. Na mestima budućih nosećih stubova žičare predvideti, ukoliko je potrebno, zaštitu stubova od nanosa, jaružanja i dr.
U zavisnosti od uslova na terenu, pozicije potoka, jaruga, podzemnih vodnih žila i sl., predvideti sva potrebna zacevljenja, kanale i ostale radove na regulisanju tokova i odvodu atmosferskih voda, sa prethodno urađenim neophodnim proračunima.

Ski poligon

Ski poligon predvideti na izlaznoj stanici gondole, opremljen jednom pokretnom trakom ili vučnicom. Poligon je namenjen obuci skijaša.

Elektroenergetski objekti i snabdevanje električnom energijom
Po Generalnom projektu je predviđeno napajanje planiranih objekata električnom energijom vršiće se iz postojećih, postojećih-pojačanih i novih trafostanica 10/0,4 kV.
Napajanje električnom energijom pogonske izlazne stanice kabinske žičare nije moguće sa najbliže postojeće trafostanice Mali Karaman, čiji je kapacitet 2 h 630 kVA iskorišćen za postojeće žičare, već je potrebno izgraditi novu TS kapaciteta 2000 kVA u okviru ili u blizini polazne stanice u Brzeću.
Sa novoprojektovane TS napojio bi se glavni pogon žičare od 1350 kW, pogoni na stanicama i međustanicama 4 h 50 kW i opšta potrošnja pratećeg objekta skijašnice sa ski restoranom  i pokretnom trakom od 100 kW. Polazna stanica će biti napajana kablovski sa niskonaponskog izvoda, u skladu sa tehničkim uslovima nadležne distribucije.

Izvor: skijalistasrbije.rs, skijanje.rs

BS
By BS децембар 24, 2020 00:28
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Ski Pass

KOPAONIK VREME

Komentari

 • Sonja Kriznic

  Sonja Kriznic

  Bila sam na mnogim planinama bivše Jugoslavije, da upotrebim frazu od Vardara pa do Triglava, tj. od Kaninskih Alpa, do…

  View Article
 • erhan erdogan

  erhan erdogan

  Hello, what is the earliest time I can go to Belgrade on Sunday?

  View Article
 • Dirk Jan Kok

  Dirk Jan Kok

  Ljubazan, strpljiv i profesionalan. Preporučeno. Pozdrav iz Holandije

  View Article
 • Dirk Jan Kok

  Dirk Jan Kok

  Ljubazan, strpljiv i profesionalan. Preporučeno. Pozdrav iz Holandije

  View Article
 • Tijana Petrovic

  Tijana Petrovic

  pozdrav Lidija , zanima me da li negde mogu da nadjem jutarnji program TV Kop-a od 23. 02. 94? kao…

  View Article

Utisci

utisci